Sexologkliniken erbjuder hjälp, råd och stöd genom samtal med sexolog på våra mottagningar i Karlstad, Norrköping, Västerås och Örebro. Du som bor långt från våra mottagningar eller av andra skäl har svårt att ta dig till oss kan ha samtalet online genom telefon- eller videosamtal. Hos oss träffar du en sexolog med bakgrund inom psykologi och flerårig erfarenhet inom klinisk sexologi. Vi använder kognitiv beteendeterapi (KBT) som grund i våra samtal. Välkommen till Sexologkliniken i Karlstad, Norrköping, Västerås, Örebro och på nätet!

Vad kan en sexolog hjälpa till med?

En sexolog kan genom samtal hjälpa till med en lång rad frågor eller problem relaterade till sexualitet och sexliv. Exempel på vanliga orsaker till varför man söker hjälp är att öka sexlusten, erektionsproblem och för tidig utlösning. Det kan även handla om besvär med smärta i samband med sex, problem att utveckla sexlivet eller att man plötsligt tappat lusten till närhet med sin partner. I en kärleksrelation kan sexlivet få stor negativ påverkan när man inte tycker det fungerar. Många upplever det som svårt att prata öppet med sin partner om sina önskemål på sexlivet. Det leder ofta till frustration som med tiden kan komma att yttra sig på andra områden i relationen eller att man söker utlopp för sina behov på annat sätt.

Samtal med sexolog -Så går det till

Vi är väl medvetna om att många tycker det kan vara lite nervöst inför ett första samtal med en sexolog. Det är ju ett samtal som i de flesta fall kommer att handla om sexualitet eller sexliv, något man kanske inte delar med sig av till vem som helst. I syfte att underlätta för dig att prata om precis det du vill använder vi en samtalsteknik som gör att ämnet blir avdramatiserat. Hos oss behöver man inte fundera på vad man kan prata om, på vilket sätt eller vilka ord man kan använda sig av. Under samtalen arbetar vi för ett så vardagligt och avslappnat samtal som möjligt. I samtalen vill vi vara som en nära vän du har stort förtroende för, men där vi har ett professionellt synsätt samt tystnadsplikt.

Kognitiv beteende terapi som metod

Vi använder KBT (kognitiv beteendeterapi) som terapiform vilket ofta är en relativt snabb terapiform. Den är lösningsfokuserad och tar till stor del avstamp i nutid med siktet inställt på framtiden. Samtidigt behövs inte alltid någon terapiform alls. Många gånger räcker det att genom rådgivande samtal hitta en bra lösning. KBT är dock ofta användbart när man behöver förändra eller hantera tankar och känslor.

Vårt förhållningssätt är normkritiskt vilket förenklat innebär att vi inte utgår från förväntningar eller krav om hur man bör vara, tycka eller tänka kring sex eller sin sexualitet. Vi ger helt enkelt inte så mycket för att pressa in folk i en trång mall.

ONLINE

Oavsett var du bor i hela landet kan du boka tid för samtal online genom tele- eller videosamtal.

Kontakt via e-post för tidsbokning
E-post: online@sexologkliniken.se

KARLSTAD

Mottagningen i Karlstad betjänar hela Värmland

Stora torget i Karlstad
Kontakt via e-post för tidsbokning
E-post: karlstad@sexologkliniken.se

NORRKÖPING

Mottagningen i Norrköping betjänar hela Östergötland.

Kungsgatan 36 i Norrköping
Kontakt via e-post för tidsbokning
E-post: norrk@sexologkliniken.se

VÄSTERÅS

Mottagningen i Västerås betjänar hela Västmanland och Sörmland

Bondtorget i Västerås
Kontakt via e-post för tidsbokning
E-post: vasteras@sexologkliniken.se

ÖREBRO

Mottagningen i Örebro betjänar hela Närke samt delar av Västmanland.

Skolgatan i Örebro
Kontakt via e-post för tidsbokning
E-post: orebro@sexologkliniken.se