Porrberoende, även benämnt porrmissbruk, är när konsumtion av nätporr börjat begränsa vardagen eller medföra andra negativa konsekvenser. Det kan innebära att man ägnar tid åt nätporr på bekostnad av arbetstid. Det kan även innebära ett ökat risktagande att "avslöjas". Porrberoende får ofta negativ påverkan när man lever i en relation. Inte sällan är det någon annan, exempelvis just en partner, som är den som till slut reagerar och pekar på ett porrmissbruk.

När är man porrberoende?

Likt de flesta beroenden börjar även ett porrberoende med ett stimuli man gillar. Att känna ett stimuli som man gillar kan de flesta hantera utan att det behöver bli ett beroende. Men ibland kan omständigheter göra att man vill känna just den där känslan, allt oftare och/eller i större grad. Det kan vara ett effektivt sätt att trycka undan stress, press eller ångest för att nämna några exempel. Effektivt eftersom det snabbt förflyttar fokus till det man upplever njutningsfullt. Mindre effektivt eftersom det man flyttar fokus från oftast finns kvar där när porrsurfandet för stunden är över. Det gör att man ganska snart igen vill känna känslan, om och om igen.

Med tiden kan det man tittar på behöva förändras för att ge det stimuli man vill ha. Hela tiden finns nya filmer med nya scener och kroppar att titta på. Man ägnar allt mer tid åt detta varpå såväl arbete, socialt nätverk och eventuell partner och familj kan bli lidande. Då anses man vara porrberoende eftersom man fått svårt att kontrollera sina prioriteringar.

porrberoende

Hjälp och behandling av porrberoende

Ofta är det någon i ens närhet som pekar på ett porrberoende. Är det en partner kan det ha gått så långt att denne känner sig bortvald till förmån för porrsurfande, och möjligen ställer ett ultimatum om att söka hjälp och behandling för porrberoendet eller att avsluta relationen. I andra fall kan det vara exempelvis händelser på arbetsplatsen som får en själv att se att konsekvenserna blivit för stora varpå man söker hjälp.

Även om man inser att man har ett beroende och kan behöva hjälp finns initialt ofta ett motstånd till att söka hjälp. Det handlar oftast om att man värjer sig från att se det som ett beroende. Det finns en stigmatisering kring ordet beroende och att vara det kring just nätporr kan göra det än mer känsligt. Det här är naturligtvis något vi är väl medvetna om och möter dig i ett första så kallat orienteringssamtal precis där du är. Vi använder en samtalsteknik som gör samtalet avslappnat där ämnet är helt naturligt.

Att kolla nätporr är i sig inget konstigt, det upptar trots allt en stor del av internet. Och det är precis den inställningen du kommer möta, att ämnet är helt avdramatiserat och helt naturligt att prata om. Bara att kunna prata om det obehindrat upplever många som en lättnad. Intresset kommer ligga i att få bort beroendet, inte nödvändigtvis genom att totalförbjuda det utan snarare komma tillbaka till ett kontrollerat beteende. Där efter kan du själv avgöra om du helt vill avstå eller inte. Behandling av porrberoende har alltså som mål att få bort själva beroendet. Där efter kan du åter styra över nätporrens vara eller inte vara.

Vi erbjuder behandling av porrberoende på våra alla våra mottagningar.

ONLINE

Oavsett var du bor i hela landet kan du boka tid för samtal online genom tele- eller videosamtal.

Kontakt via e-post för tidsbokning
E-post: online@sexologkliniken.se

KARLSTAD

Mottagningen i Karlstad betjänar hela Värmland

Stora torget i Karlstad
Kontakt via e-post för tidsbokning
E-post: karlstad@sexologkliniken.se

NORRKÖPING

Mottagningen i Norrköping betjänar hela Östergötland.

Kungsgatan 36 i Norrköping
Kontakt via e-post för tidsbokning
E-post: norrk@sexologkliniken.se

VÄSTERÅS

Mottagningen i Västerås betjänar hela Västmanland och Sörmland

Bondtorget i Västerås
Kontakt via e-post för tidsbokning
E-post: vasteras@sexologkliniken.se

ÖREBRO

Mottagningen i Örebro betjänar hela Närke samt delar av Västmanland.

Skolgatan i Örebro
Kontakt via e-post för tidsbokning
E-post: orebro@sexologkliniken.se