Erektionsproblem ger olika påverkan på sexlivet beroende på hur omfattande problematiken är. Orsaken till varför man besväras av erektionsproblem kan vara olika men i många fall kan orsaken relateras till faktorer som livsstil, stress eller tankar i samband med sex som påverkar erektionen. Erektionsproblem benämns även som Erektil dysfunktion.

Få hjälp mot erektionsproblem

För att ge hjälp mot erektionsproblem börjar vi med att ta del av din egen beskrivning kring när och hur du upplever problem. Handlar det om helt utebliven erektion eller försvinner den plötsligt? Har du någon sjukdom eller äter du några mediciner, exempelvis SSRI-preparat? Du kommer få flera frågor om hur ditt liv ser ut rent allmänt och självklart kommer också frågor kring ditt sexliv.

Med stöd av det inledande samtalet görs en bedömning om vad som kan orsaka erektionsproblemen och hur det ska hanteras. Ibland är det flera faktorer som kan behöva hanteras. I vissa fall handlar det om egna föreställningar om hur sex ska vara, byggda på externa normer och intryck som kan skapa prestationsångest. I andra fall kan det vara mer komplext där tidigare upplevelser eller pågående problem i relationen kan orsaka besvären.

erektionsproblem

Vanligt med erektionsproblem / erektil dysfunktion

För män är erektionsproblem/erektil dysfunktion ett mycket vanligt område man kontaktar oss för. De flesta män upplever någon gång då och då erektionsproblem. Händer det bara någon gång ibland med långa perioder utan problem är det oftast inget att oroa sig över. Att ha mer påtagliga problem med erektionen upplevs som frustrerande och kan med tiden även leda till nedstämdhet eller depression. Lever man i en relation påverkas även ens partner som i sin tur kan få negativa tankar om denne har någon del i vad som händer. Ett ifrågasättande om attraktion och lusten att vilja ha sex kan lätt uppstå varpå ytterligare problem i relationen kan uppstå. Det är därför viktigt att söka hjälp i ett så tidigt skede som möjligt för att undvika mer påverkan än vad som redan uppstått.

Så snart du upplever att problemet uppstår allt oftare, mer omfattande eller att du plötsligt får ihållande problem bör du kontakta oss.

KARLSTAD

Mottagningen i Karlstad betjänar hela Värmland

Stora torget i Karlstad
Tel: 054-57 23 00
E-post: karlstad@sexologkliniken.se

ÖREBRO

Mottagningen i Örebro betjänar hela Närke samt delar av Västmanland.

Skolgatan 36 i Örebro
Tel: 010-101 95 50
E-post: orebro@sexologkliniken.se