Erektionsproblem, potensproblem, impotens och erektil dysfunktion är benämning på en och samma sak: problem med erektionen. Erektionsproblem ger olika påverkan på sexlivet beroende på hur omfattande problematiken är. Potensproblem kan vara svårigheter att behålla ståndet fram till utlösning, att inte få tillräcklig erektion för att genomföra samlag eller helt utebliven erektion. Orsaken till varför man besväras av potensproblem kan vara olika men i många fall kan orsaken relateras till faktorer som livsstil, stress eller tankar i samband med sex.

Få hjälp mot erektionsproblem

För att ge hjälp mot erektionsproblem börjar vi med att ta del av din egen beskrivning kring när och hur du upplever problem. Handlar det om helt utebliven erektion eller försvinner den plötsligt? Har du någon sjukdom eller äter du några mediciner, exempelvis SSRI-preparat? Du kommer få flera frågor om hur ditt liv ser ut rent allmänt och självklart kommer också frågor kring ditt sexliv.

Med stöd av det inledande samtalet görs en bedömning om vad som kan orsaka erektionsproblemen och hur det ska hanteras. Ibland är det flera faktorer som kan behöva hanteras. I vissa fall handlar det om egna föreställningar om hur sex ska vara, byggda på externa normer och intryck som kan skapa prestationsångest. I andra fall kan det vara mer komplext där tidigare upplevelser eller pågående problem i relationen kan orsaka besvären.

erektionsproblem

Vanligt med erektionsproblem / potensproblem

För män är erektionsproblem/potensproblem ett mycket vanligt område man kontaktar oss för. De flesta män upplever någon gång då och då erektionsproblem. Händer det bara någon gång ibland med långa perioder utan problem är det oftast inget att oroa sig över. Att ha mer påtagliga problem med erektionen upplevs som frustrerande och kan med tiden även leda till nedstämdhet eller depression. Lever man i en relation påverkas även ens partner som i sin tur kan få negativa tankar om denne har någon del i vad som händer. Ett ifrågasättande om attraktion och lusten att vilja ha sex kan lätt uppstå varpå ytterligare problem i relationen kan uppstå. Det är därför viktigt att söka hjälp i ett så tidigt skede som möjligt för att undvika mer påverkan än vad som redan uppstått.

Så snart du upplever att problemet uppstår allt oftare, mer omfattande eller att du plötsligt får ihållande potensproblem bör du kontakta oss.

ONLINE

Oavsett var du bor i hela landet kan du boka tid för samtal online genom tele- eller videosamtal.

E-post: online@sexologkliniken.se

KARLSTAD

Mottagningen i Karlstad betjänar hela Värmland

Stora torget i Karlstad
E-post: karlstad@sexologkliniken.se

NORRKÖPING

Mottagningen i Norrköping betjänar hela Östergötland.

Kungsgatan 36 i Norrköping
E-post: norrk@sexologkliniken.se

VÄSTERÅS

Mottagningen i Västerås betjänar hela Västmanland och Sörmland

Bondtorget i Västerås
E-post: vasteras@sexologkliniken.se

ÖREBRO

Mottagningen i Örebro betjänar hela Närke samt delar av Västmanland.

Skolgatan i Örebro
E-post: orebro@sexologkliniken.se