För tidig utlösning är det vanligaste problemet för män som söker hjälp hos oss. Att inte kunna ha sex mer än bara några få minuter, ibland sekunder, innan man får utlösning blir en stor begränsning i sexlivet. Påverkan sker inte bara i direkt samband med sex utan kan ge negativa konsekvenser för den egna sexuella självkänslan. Vi erbjuder hjälp för att komma tillrätta med för tidig utlösning.

För tidig utlösning begränsar sexlivet

För tidig utlösning kan tyckas vara ett litet problem för den som inte besväras av det. Men för den drabbade har det mycket stor påverkan genom ett begränsat sexliv. Lever man i en relation blir påverkan även i sexlivet uppenbar. Tidig utlösning är något som till och från kan hända för alla män och behöver då inte utgöra något problem.

När det däremot händer allt för ofta eller varje gång man har sex blir det plötsligt ett problem som utgör ett hinder till ett välfungerande sexliv. Den sexuella självkänslan påverkas negativt och man kan börja dra sig undan från sexuellt laddade situationer, helt enkelt undvika att ha sex.

för tidig utlösning

Hjälp när du kommer för fort

Om du kommer för fort vid något enstaka tillfälle, då och då, påverkas du troligen inte i någon större omfattning och då finns ingen anledning att oroa sig. Men om du alltid kommer för fort eller att det händer ofta bör du söka hjälp. Du bör även söka hjälp om det händer allt oftare från att tidigare bara hänt vid enstaka tillfällen.

Vi börjar alltid med att lyssna till det du har att berätta och ställer även flera frågor. Eftersom det finns flera vägar att komma tillrätta med problemet görs en bedömning om vad som är mest lämpligt. Ibland kan det vara tankar som kan behöva hanteras och i andra fall kan man behöva gå igenom olika tekniker.

Vi har stor erfarenhet att hjälpa till med den här typen av problematik. Kontakta oss gärna i ett så tidigt skede som möjligt för att undvika att besvären ska påverka din sexuella självkänsla eller bli mer omfattande.

ONLINE

Oavsett var du bor i hela landet kan du boka tid för samtal online genom tele- eller videosamtal.

Kontakt via e-post för tidsbokning
E-post: online@sexologkliniken.se

KARLSTAD

Mottagningen i Karlstad betjänar hela Värmland

Stora torget i Karlstad
Kontakt via e-post för tidsbokning
E-post: karlstad@sexologkliniken.se

NORRKÖPING

Mottagningen i Norrköping betjänar hela Östergötland.

Kungsgatan 36 i Norrköping
Kontakt via e-post för tidsbokning
E-post: norrk@sexologkliniken.se

VÄSTERÅS

Mottagningen i Västerås betjänar hela Västmanland och Sörmland

Bondtorget i Västerås
Kontakt via e-post för tidsbokning
E-post: vasteras@sexologkliniken.se

ÖREBRO

Mottagningen i Örebro betjänar hela Närke.

Skolgatan i Örebro
Kontakt via e-post för tidsbokning
E-post: orebro@sexologkliniken.se