Sexmissbruk är ett tillstånd där en person mer eller mindre tvångsmässigt tänker på sex eller utför sexuella handlingar. Tillståndet benämns även som sexberoende. I en relation kan ett sexmissbruk få stora negativa konsekvenser då en partner påverkas i stor utsträckning. Med tiden tenderar behovet av tillfredsställelse att öka. Det kan yttra sig i handlingar som tillsynes framstår som okontrollerbara vilka kan resultera i stora problem eller risktagande. Omfattningen av sexmissbruket är naturligtvis olika beroende på hur utvecklat det är. En person som gillar att ha mycket sex är per automatik inte en sexmissbrukare. Det är först när det är eller riskerar att bli ett problem för en själv eller ens omgivning det kan vara aktuellt att peka på ett sexmissbruk.

Vad är sexmissbruk?

Sexmissbruk är inte något man ska applicera på en person som tycker om sex och/eller vill ha det ofta. Men när tankar eller handlingar som är kopplade till sex börjar ge negativ påverkan kan det handla om ett sexmissbruk. Negativ påverkan kan exempelvis handla om att arbetet blir lidande när man söker på nätet efter en flyktig sexpartner, porrsurfar eller på annat sätt ägnar mycket tid åt handlingar eller tankar inom sex istället för arbetet. Man kan även ägna timme efter timme på liknande sätt på sin fritid, då annat kan bli lidande. Lättare ångest, skuld och skam kan också komma i efterhand.

I en relation får sexmissbruket ofta stor negativ påverkan. Hur påverkan yttrar sig är dock väldigt olika. I vissa fall blir kravet på sex väldigt stort som får partnern att känna sig otillräcklig. En ökad press på vad man ska göra när man har sex följer ofta. Men i andra fall kan det vara precis det motsatta, att man nästan aldrig har sex med sin partner. Istället ägnas mycket tid åt att söka efter virtuell sex på nätet och onani. Hur det yttrar sig är alltså högst individuellt.

sexmissbruk

Behandling av sexmissbruk

Behandling av sexmissbruk sker genom att vi först orienterar oss kring hur du upplever problemet, påverkan och hur länge det varit ett problem. Så kallad problemformulering. Vi behöver först komma fram till om det handlar om sexmissbruk eller inte.

Där efter söks efter mönster och bakomliggande omständigheter. I många fall handlar ett sexmissbruk om något annat är att ett intresse för sex eskalerat till något negativt, vilket många har en felaktig föreställning om. Stress, känslor av otillräcklighet och ångest är vanligt som bakomliggande orsak. Något patienten initialt ibland kan ställa sig tveksam till. Man varken gör eller ser den kopplingen att sexmissbruket kan vara en konsekvens av något annat. Men under samtalen kan patienten få en aha-upplevelse när bilden blir allt klarare. Med insikt och kunskap hjälper vi dig sedan vidare att hantera problematiken. Att återfå kontrollen och att återfå en bra relation med ditt sexliv.

ONLINE

Oavsett var du bor i hela landet kan du boka tid för samtal online genom tele- eller videosamtal.

Kontakt via e-post för tidsbokning
E-post: online@sexologkliniken.se

KARLSTAD

Mottagningen i Karlstad betjänar hela Värmland

Stora torget i Karlstad
Kontakt via e-post för tidsbokning
E-post: karlstad@sexologkliniken.se

NORRKÖPING

Mottagningen i Norrköping betjänar hela Östergötland.

Kungsgatan 36 i Norrköping
Kontakt via e-post för tidsbokning
E-post: norrk@sexologkliniken.se

VÄSTERÅS

Mottagningen i Västerås betjänar hela Västmanland och Sörmland

Bondtorget i Västerås
Kontakt via e-post för tidsbokning
E-post: vasteras@sexologkliniken.se

ÖREBRO

Mottagningen i Örebro betjänar hela Närke samt delar av Västmanland.

Skolgatan i Örebro
Kontakt via e-post för tidsbokning
E-post: orebro@sexologkliniken.se