Ingen sexlust är en vanlig ämnesrubrik på e-post som kommer till oss med en önskan om att öka sexlusten. Sexlust är ett komplext område som kan medföra problem för den som inte känner sig tillfreds med den. Lever man i en relation och sexlusten minskat hos den ena kan det leda till en relation i kris. Det beror bland annat på att sexdriften är en av människans starkaste drifter. Därför bör man undvika en allt för stor obalans såvida det inte handlar om en kortare tid. Ibland vet man inte själv vad det beror på och i andra fall vet man men saknar verktygen att hitta tillbaka till sin sexlust. Vi hjälper dig enskilt eller ihop med eventuell partner att öka sexlusten.

Varför har jag ingen sexlust?

Plötsligt har man ingen sexlust alls eller har den sakta minskat över en längre tid. Det behöver inte innebära att det är fel. Vi har olika stark sexlust och den varierar dessutom. Det finns inget krav på att man måste känna lust till sex. Det är först om man själv tycker att det blivit ett problem som det övergår till att bli just det. Lever du i en relation och ni har olika stark sexlust kan det medföra relationsproblem som kan yttra sig i kommunikationsproblem och konflikter.

Sexlusten är ett komplext område som påverkas av alla dina sinnen. Livsstil, stress och hur du trivs med dig själv är exempel på faktorer som påverkar. Hur trygg du känner dig och sexuell självkänsla påverkar i stor utsträckning. Kroppsideal, krav och normer inom sex är ytterligare några exempel som kan påverka sexlusten negativt. Det är sällan bara en sak som är påverkat lusten när man söker hjälp. Det är dessutom många gånger svårt att på egen hand komma fram till vad som påverkar ens lust, och ytterligare svårt att veta hur man löser det.

 

sexlust

Tips för att öka sexlusten

Att sexlusten inte är som man önskar att den var kan bli väldigt frustrerande både för en själv och eventuell partner. När konsekvenserna av ett inte fungerande sexliv blir allt mer tydliga är tips för att öka sexlusten genom snabba lösningar lockande. När det känns som hela relationen står och faller med ett avstannat sexliv är det inte så konstigt att man söker en snabb lösning. Man vill ju inget annat än att det ska fungera. När det gäller just tips för att öka sexlusten bör man fundera över på vilket sätt det specifika tipset gör att du hittar tillbaka till lusten att vilja ha sex - inte bara att ha sex - utan lusten!

  • Att praktisera utan att ha lust till sex kanske gör att man börjar känna och då plötsligt får tillbaka sexlusten?
  • Och eftersom man inte har lust, så varför inte schemalägga att ha sex vissa dagar ett exakt klockslag?

Det här är bara ett par exempel på lösningar man ibland försökt använda sig av innan man söker hjälp. Tips som dessa bidrar sällan till att öka sexlusten. Snarare skapar de krav och press som bara blir kontraproduktivt. Så kallade egenhändiga lösningar tenderar att enbart inrikta sig på hur man ska öka sexlusten medan frågan om varför den minskat uteblir. Man behöver veta varför sexlusten påverkats för att hitta rätt lösning. Annars är risken uppenbar att en eller flera bakomliggande orsaker finns kvar vilket leder till att försök efter försök inte kommer lösa något, mer än möjligen tillfälligt. Däremot ökar känslan av hopplöshet inför att hitta tillbaka.

Öka sexlusten hållbart

Vi kan hjälpa dig att öka sexlusten på ett sätt som är hållbart över tid. Med kunskap och erfarenhet söker vi först och främst efter varför din lust en gång börjat minska. Du kanske inte har en aning om vad som kan ha påverkat. Genom att metodiskt gå igenom vanliga orsaker brukar man ganska snart börja få en bild om vad som kan ha börjat påverka. Det kan ibland bli en "aha"-upplevelse för den som från början inte allt förstått varför lusten minskat. Bara genom att undan för undan börja förstå hur man påverkats, att få en förklaring, brukar det lätta. Den så vanliga egna skuldbeläggningen minskar också. Man går igenom tankar och beteenden som kan behöva förändras och hur man gör det. När man gjort detta kommer det bli klart för dig om varför lusten minskat.

När man vet varför får man också fått hjälp att hantera den delen. Det är då man kan börja jobba mot att öka sexlusten. Med vägledning av svaren som kommit kring frågan om varför får du eller ni som par hjälp att få tillbaka ett sexliv där båda har lust, känsla och närvaro. Det här är naturligtvis en mycket komprimerad bild av hur arbetet med att öka sexlusten går till. Men vi lovar dig - det finns inga gränser för vad du kan känna. Låt dig känna!

ONLINE

Oavsett var du bor i hela landet kan du boka tid för samtal online genom tele- eller videosamtal.

Kontakt via e-post för tidsbokning
E-post: online@sexologkliniken.se

KARLSTAD

Mottagningen i Karlstad betjänar hela Värmland

Stora torget i Karlstad
Kontakt via e-post för tidsbokning
E-post: karlstad@sexologkliniken.se

NORRKÖPING

Mottagningen i Norrköping betjänar hela Östergötland.

Kungsgatan 36 i Norrköping
Kontakt via e-post för tidsbokning
E-post: norrk@sexologkliniken.se

VÄSTERÅS

Mottagningen i Västerås betjänar hela Västmanland och Sörmland

Bondtorget i Västerås
Kontakt via e-post för tidsbokning
E-post: vasteras@sexologkliniken.se

ÖREBRO

Mottagningen i Örebro betjänar hela Närke samt delar av Västmanland.

Skolgatan i Örebro
Kontakt via e-post för tidsbokning
E-post: orebro@sexologkliniken.se